MPEC Dębica

W dniu 24.09.2021r. w siedzibie Spółki została zawarta umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn.”Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Dębicy”. Zadanie  będzie realizować konsorcjum  dwóch firm: T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. – lider konsorcjum, z siedzibą: Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U15, 04-036 Warszawa oraz  Elteco Sp. z o.o. – partner konsorcjum, z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków. Zakłada się 18-to miesięczny cykl realizacji inwestycji, która kosztować będzie 22 820 190,00 zł brutto.

 

 

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy