MPEC Dębica

         Na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że dla uprawnionych Odbiorców spełniających wymogi ustawowe w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. maksymalne ceny i stawki opłat odpowiadające maksymalnej cenie dostawy ciepła tj. ceny i stawki opłat stosowane w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40% (zgodnie z Załącznikiem do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023) wynoszą:

 

Grupy taryfowe A1, A2, A3.

Źródło ciepła

j.m.

Kotłownia przy ulicy Rzecznej 1A

Grupa taryfowa

A1

A2

A3

1

2

3

4

5

Ceny i stawki opłat

 

netto

netto

netto

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

109 267,54

109 267,54

109 267,54

Rata miesięczna

zł/MW/miesiąc

9 105,63

9 105,63

9 105,63

Cena ciepła

zł/GJ

45,15

45,15

45,15

Cena nośnika ciepła

zł/m3

43,11

43,11

43,11

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/ rok

32 422,82

52 853,98

62 498,02

Rata miesięczna

zł/MW/miesiąc

2 701,90

4 404,50

5 208,17

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

12,47

24,04

24,95

 

Grupa taryfowa B.

Źródło ciepła

j.m.

Kotłownie gazowe

Grupa odbiorców

B

1

2

3

Stawki opłat

 

netto

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/miesiąc

10 598,57

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

94,15

 

Przedstawione stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy