MPEC Dębica

Szanowni Państwo.

Pojawiła się niepowtarzalna szansa uzyskania wsparcia finansowego na remont i modernizację najbardziej newralgicznych odcinków systemu ciepłowniczego. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 ? 2020.

 

Na podstawie analizy pracy sieci i stanu technicznego rurociągów wytypowaliśmy 9 zadań które pragniemy zgłosić do konkursu. Są to odcinki sieci, które naszym zdaniem wymagają pilnej modernizacji. Efektem będzie nie tylko ograniczenie strat przesyłowych ale również stworzenie bazy do dalszej rozbudowy systemu ciepłowniczego oraz umożliwienie w przyszłosci dostawy ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców dotychczas korzystających z niebezpiecznych i nieekonomicznych ?piecyków łazienkowych?.

Warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie na dofinansowanie jest posiadanie prawa dysponowania nieruchomością na czas robót i okresu trwałości projektu. W związku z tym możecie Państwo być odwiedzeni przez przedstawicieli naszego przedsiębiorstwa lub pracowników Waszych spółdzielni mieszkaniowych celem zawarcia stosownych umów i oświadczeń. Państwa prawa związane z mieszkaniem i udziałem w nieruchomości gruntowej w żaden sposób nie zostaną ograniczone i obciążone jakimikolwiek zobowiązaniami, a wszelkie koszty dotyczące realizacji projektu zabezpieczone zostaną przez nasze przedsiębiorstwo. Pragniemy zwrócić uwagę, że modernizacja sieci ciepłowniczych prowadzona będzie w sposób profesjonalny przy możliwie najmniejszej ingerencji w tereny zielone, nawierzchnie ulic i parkingów. Po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego a Państwo uzyskacie pewność długoletniej bezawaryjnej dostawy ciepła. Prośbę kierujemy w szczególności do mieszkańców osiedli przy ulicach: Sikorskiego, 3-Maja, Paderewskiego, Łysogórskiej i Robotniczej.

Licząc na wyrozumiałość i podpisywanie dokumentów dziękujemy za zrozumienie i wolę wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności.

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy