MPEC Dębica

Majątek nieruchomy na dzień 31.12.2019r. wykorzystany gospodarczo pod kotłownię i wymiennikownie:
1/ prawo wieczystego użytkowania gruntu – wart. księg. 966 670,31 zł 
2/ budynki i budowle – wart. księg. 7 442 088,69 zł
3/ majątek ruchomy – wart. księg. 6 402 405,21 zł

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy