MPEC Dębica

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni
Burmistrz Miasta Dębicy - Mariusz Szewczyk.

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy