MPEC Dębica

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy prowadzi działalność w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła przy szczególnej dbałości o efektywność realizowanych procesów, ochronę środowiska naturalnego, a także zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.


Główne cele naszej działalności to:


•    produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) spełniająca krajowe i europejskie standardy,
•    stałe doskonalenie metod pracy w zakresie obsługi klientów uwzględniające wymagania Prawa Energetycznego
•    rozwój systemu ciepłowniczego ukierunkowany na racjonalizację zużycia energii,
•    ograniczenia kosztów eksploatacji sieci ciepłowniczej,
•    rozwój zawodowy pracowników obejmujący podnoszenie kwalifikacji,
•    zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom Przedsiębiorstwa.

Zamierzenia nasze chcemy osiągnąć poprzez:
•    Ciągłe doskonalenie procesów Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 9001:2015.
•    Identyfikację wymagań prawnych oraz działania zgodne z przepisami prawa.
•    Wysoki poziom jakości pracy i świadczonych usług we współpracy z Klientem oraz  pełną identyfikację jego potrzeb.
•    Utrzymanie i ciągłe doskonalenie kompetencji personelu, podnoszenie jego świadomości oraz zaangażowanie na rzecz jakości obsługi Klienta, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.
•    Efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.
•    Ograniczenie oddziaływania na środowisko, szczególnie w obszarach zużycia zasobów oraz gospodarki odpadami.
•    Stosowanie procesów i technologii minimalizujących powstawanie odpadów i zapewniających ich unieszkodliwianie.
•    Realizację inwestycji, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Zarząd Przedsiębiorstwa bierze aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia odpowiednich zasobów, w ramach posiadanych środków.
Nasza Polityka Systemu Zarządzania Jakością stanowi deklarację Kierownictwa do zwiększenia starań we wszystkich dziedzinach działalności, zmierzających do doskonalenia procesów w tym również w zakresie ochrony środowiska i BHP.

 

Załączniki:
PlikAutorRozmiarUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz ten plik (Polityka SZJ MPEC Dębica 2019.pdf)Polityka SZJ MPEC Dębica 2019.pdfAdministrator169 kB16-07-202016-07-2020

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy