MPEC Dębica

Informacja dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2018Na podstawie art. 116 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że w roku 2018 procentowy udział w miejskiej sieci ciepłowniczej ciepła wytworzonego z:
-odnawialnych źródeł energii  wyniósł   0,3%;
-instalacji termicznego przekształcania odpadów  wyniósł  0%;
-ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych  wyniósł   0%.

Wskaźnik za rok 2018 obliczany zgodnie ze wzorem zawartym w art. 116 ust. 14 w/w ustawy UDH= 0,3%.

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy