MPEC Dębica

Informacje ogólne

 


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębicy powstało z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego o nazwie „ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dębicy” w jednoosobową Spółkę Gminy Miasta Dębica na mocy art.14 ust.1 Ustawy z dnia 20.12.1996r. o Gospodarce Komunalnej. Do działalności powołane zostało Uchwałą Zarządu Miasta Dębicy z dnia 12.06.1997r. i rozpoczęło ją w dniu 01.07.1997r.

Aktualności

 Czytaj dalej...

Czytaj dalej...

W dniu 24.09.2021r. w siedzibie Spółki została zawarta umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn.”Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Dębicy”. Zadanie  będzie realizować konsorcjum  dwóch firm: T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. – lider konsorcjum, z siedzibą: Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U15, 04-036 Warszawa oraz  Elteco Sp. z o.o. – partner konsorcjum, z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków. Zakłada się 18-to miesięczny cykl realizacji inwestycji, która kosztować będzie 22 820 190,00 zł brutto.

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy