MPEC Dębica

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Instalacja wysokosprawnej kogeneracji na paliwo alternatywne" na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy.

GP.6220.2.2023.GJ_Obwieszczenie.pdf

GP.6220.2.2023.GJ - Obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2023r

GP.6220.2.2023.GJ - Obwieszczenie z dnia 22 maja 2023r.

GP.6220.2.2023.GJ - Obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2023r.

GP.6220.2.2023.GJ - Obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2023r.

GP.6220.2.2023.GJ - Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2023r.

GP.6220.2.2023.GJ - Obwieszczenie z dnia 28 września 2023r.

GP.6220.2.2023.GJ - Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2024r.

GP.6220.2.2023.GJ - Obwieszczenie z dnia 2 maj 2024r.

 

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy