MPEC Dębica

LogoNFOSiGW

W dniu 24.05.2022r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorksa 3a, 02-673 Warszawa,

została zawarta umowa nr 2862/2022/Wn09/OA-ew-yk/P
o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy"

współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
celem uzupełnienia wkładu własnego beneficjenta

 

 

 

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy