MPEC Dębica

Przedmiotem działalności jednostki jest:

  • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  • naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
  • pozostałe badania i analizy techniczne
  • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
  • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową
  • transport drogowy towarów
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

 

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy