MPEC Dębica

Aktualności

INFORMACJA

DLA KLIENTÓW MPEC SP. Z O.O. W DĘBICY

Informujemy,
że dzień
19 styczeń 2018 r.
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy
jest dniem wolnym od pracy.


W zamian za święto 6 stycznia 2018 roku.

 

Modernizacja instalacji oczyszczania spalin wykonana została przez INSTAL FILTER S.A.

W głównej ciepłowni przy ul. Rzecznej 1A przekazano do eksploatacji zmodernizowany kocioł węglowy o mocy 4,0 MW.

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy