MPEC Dębica

Aktualności

Modernizacja instalacji oczyszczania spalin wykonana została przez INSTAL FILTER S.A.

W głównej ciepłowni przy ul. Rzecznej 1A przekazano do eksploatacji zmodernizowany kocioł węglowy o mocy 4,0 MW.

Informujemy, że nasz wniosek o dotację na modernizację sieci ciepłowniczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uzyskał

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy