MPEC Dębica

Aktualności

Za nami piękne i gorące lato, a jesień wita nas wiatrem i chłodem. Jak co roku zwracamy się do właścicieli i zarządców budynków o zakończenie remontów instalacji grzewczych i w porozumieniu z naszymi służbami napełnienie układów nośnikiem ciepła tj. specjalnie uzdatnioną wodą. Prosimy o nieodkładanie tych czynności na ostatnią chwilę, ponieważ zdarza się, że otrzymujemy zlecenie na rozpoczęcie ogrzewania, a instalacja jest opróżniona i ogrzewanie nie działa. Lepiej więc unikać stresujących sytuacji i w porę zadbać o należyte przygotowanie budynków do włączenia ciepła.

Miniony okres letni był dla naszej firmy czasem wytężonej pracy. Łącznie zmodernizowaliśmy 564,5 mb sieci ciepłowniczej i przyłączyliśmy do sieci kilka kolejnych budynków. Wybudowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 80kW, która wytwarzać będzie energię elektryczną do zasilania głównej ciepłowni przy ul. Rzecznej 1A. Wykonaliśmy cały szereg robót remontowych w obrębie naszej infrastruktury ciepłowniczej i mamy nadzieję, że kolejny okres grzewczy będzie przebiegał bez większych awarii i zakłóceń.

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy