MPEC Dębica

Majątek nieruchomy na dzień 31.12.2019r. wykorzystany gospodarczo pod kotłownię i wymiennikownie:
1/ prawo wieczystego użytkowania gruntu ? wart. księg. 966 670,31 zł 
2/ budynki i budowle ? wart. księg. 7 442 088,69 zł
3/ majątek ruchomy ? wart. księg. 6 402 405,21 zł

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy