MPEC Dębica

Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miasta Dębica, która posiada 
20.684 udziały po 500 zł.

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy