MPEC Dębica

 I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) przedsiębiorstwo energetyczne zapewnia odbiorcy dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur poprzez udostępnienie powyższych danych w formacie pdf na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Dębicy  www.mpec-debica.pl  w zakładce  e-BOK.

Informacje o ilości ciepła zużytego przez Odbiorcę za rok oraz informacje o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej będą dostępne corocznie na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Dębicy www.mpec-debica.pl  w zakładce  e-BOK.

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy