MPEC Dębica

W MPEC Sp. z o.o. dobiega końca modernizacja instalacji oczyszczania spalin w głównej ciepłowni węglowej przy ul. Rzecznej 1A.

Inwestycja realizowana jest ze względu na wprowadzane od roku 2016 nowe, bardziej rygorystyczne standardy emisyjne. Do tej pory ciepłownia mogła emitować pyły do 400 mg/Nm3 , a od przyszłego roku maksymalna emisja pyłu wynosić będzie jedynie 100 mg/Nm3 . Oznacza to zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowych emitowanych do atmosfery o 75%. W technologii oczyszczania spalin zastosowano nowoczesne rozwiązania oparte na wykorzystaniu cyklonów i filtrów tkaninowych. W roku bieżącym wykonano nowe instalacje dla dwóch kotłów za kwotę 1 885 805 zł. Trzeci kocioł został wyposażony w nową technologię już w roku ubiegłym w ramach kompleksowej modernizacji. Emisja zanieczyszczeń pyłowych podczas spalania węgla w kotłowni MPEC jest stale monitorowana i spełnia obowiązujące normy w zakresie ochrony powietrza i środowiska.
Niestety z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie wynika, że stan powietrza na terenie Dębicy i okolic nie jest dobry. Szczególnie w okresie grzewczym dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów. W głównej mierze jest to wynikiem spalania paliw w przestarzałych piecach i kotłach centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych. Niejednokrotnie spalane jest paliwo kiepskiej jakości, a nawet różnego rodzaju odpady. Tysiące niskich kominów wyrzuca spore ilości pyłów, ponieważ tego typu źródła ciepła nie posiadają jakichkolwiek urządzeń oczyszczających spaliny. Warto pamiętać, że tzw. niska emisja to poważny problem zagrażający naszemu zdrowiu i życiu, a tego rodzaju zanieczyszczenia traktowane są jako cichy zabójca. W MPEC Sp. z o.o. w Dębicy problem ten został już wiele lat temu rozwiązany. Jedną z możliwości poprawy stanu powietrza w naszym mieście jest przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w celu przedstawienia naszej oferty. Naszym odbiorcom gwarantujemy komfort i zadowolenie poprzez solidność świadczonych usług i umiarkowane ceny.

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy