MPEC Dębica

Informujemy, że nasz wniosek o dotację na modernizację sieci ciepłowniczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uzyskał

pozytywną ocenę formalną i wysoką ocenę merytoryczną. Zgodnie z regulaminem konkursu, wniosek musi być jeszcze notyfikowany w Komisji Europejskiej. Jeśli projekt zostanie notyfikowany, zostanie skierowany do realizacji co przyczyni się do znaczącej poprawy efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła. Całość projektu obejmuje realizację 9-ciu zadań na łączną kwotę 8,2 mln zł przy czym możliwa dotacja wynosi 5,7 mln zł. Nie czekając na rozstrzygnięcie konkursu, jedno z zadań, planowane jest do realizacji w bieżącym roku.

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy