MPEC Dębica

W głównej ciepłowni przy ul. Rzecznej 1A przekazano do eksploatacji zmodernizowany kocioł węglowy o mocy 4,0 MW.

Jednostka służyć będzie głównie do pracy w okresie letnim do wytwarzania ciepła na potrzeby wody użytkowej. Kocioł jest w pełni zautomatyzowany i wyposażony w instalację oczyszczania spalin, spełniającą rygorystyczne wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń. Kontrakt na kwotę 2,4 mln zł został zrealizowany w terminie, a inwestycja została dofinansowana kwotą 1,9 mln zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zapraszamy do galerii

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy